Serwis wentylatorow przemysłowych

Wykonujemy usługi w zakesie:
wyważanie dynamiczne wentylatorów w łożyskach własnych,
– pomiar i analiza drgań maszyn
– laserowe osiowanie wałów,
naprawa silników elektrycznych (tj. wymiana łożysk, wyważanie dynamiczne wirników)
Zajmujemy się projektowaniem, obliczaniem wydajności (sprężu) wentylatorów osiowych, odśrodkowych.
Wykonujemy wentylatory z tworzyw sztucznych. Wyroby tego typu skierowane są głównie do pracy w atmosferze wybuchowej i w środowisku agresywnym chemicznie.
Produkujemy wentylatory ze stali trudno ścieralnych. Pokrywamy łopaty wentylatorów materiałami odpornymi na ścieranie. tego typu wentylatory służą do transportu powietrza zanieczyszczonego, wszelkiego rodzaju pyłami, które powodują szybkie zużywanie się krawędzi spływu łopat.
Wykonujemy wentylatory na indywidualne zamówienie klienta.

Film video

blank
Scroll to Top